Ta emot feriepraktikant

Feriepraktik 2019

Vill du vara med och ge ungdomar en introduktion till yrkeslivet? Nu söker vi verksamheter som vill ta emot feriepraktikanter under sommaren. Praktikplatser behövs inom verksamheter som förskola och skola, äldreomsorg, parkförvaltning, kultur och fritid.

Sommaren är indelad i tre praktikperioder:

  • Period 1: 17 juni-05 juli, v.25-27
  • Period 2: 08 juli-26 juli, v.28-30
  • Period 3: 29 juli-16 aug, v.31-33

Varje arbetsplats måste ha minst en handledare som planerar och vägleder praktikanten i arbetet.
Praktikanten ska kunna utföra samma arbetsuppgifter som ordinarie personal utifrån de förutsättningar som finns. Undantag är tunga lyft och eldrivna verktyg och maskiner.


Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för sommaren 2019 är öppen. Ansök nu!

Till ansökan om att ta emot feriepraktikant

Ungdomarna som söker feriepraktik ansöker via ett system som administreras av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. De ansöker alltså inte direkt till er som arbetsgivare. Utifrån sina önskemål matchas de sedan till en arbetsgivare.


Besked

Vi räknar med att kunna lämna besked till ungdomarna i april och till er som arbetsplats under maj månad. Mer exakta datum läggs upp vartefter.


Vilka kan söka feriepraktik?

I år kan ungdomar födda 2002-2003 söka praktikplats.

Ungdomar som går i gymnasiesärskola eller som är inskrivna i kommunens aktivitetsansvar (KAA), kan dock vara äldre. De söker med förtur, men behöver vara självgående, kunna praktisera varje dag och delta i merparten av arbetsuppgifterna.
I ansökan uppger ni om ni har möjlighet att ta emot elever med funktionsnedsättning. Anpassningar på respektive praktikplats görs så långt det är möjligt efter varje praktikants behov.


Arbetstid

Arbetstiden som erbjuds ska vara totalt 90 tim för Unga för orten och 100 timmar för övriga platser förutom Entreprenörskap som har ett eget upplägg. Timmarna är exklusive lunch.

Arbetstiden bör helst vara på ordinarie kontorstid.

Praktikanten ska enbart arbeta under den period som han eller hon är anställd för. Om någon förändring i period behöver göras på grund av sjukdom eller liknande bör detta alltid diskuteras med koordinatorn för feriepraktik först.


Närvaro och ersättning

Praktikanternas ersättning är 70 kr i timmen, inklusive semesterersättning. Vi betalar inte ut någon sjuklön. Ersättningen betalas ut av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och inte av dig som är arbetsgivare. Arbetsgivaren får ingen ersättning. 

Handledaren fyller i en tidrapport för varje praktikant. Efter avslutad praktik skickar handledaren in tidrapporten till koordinatorn för feriepraktik på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Tidrapporten är underlag för utbetalningen till praktikanten. Den är också nödvändig för att praktikanten ska kunna få ett intyg efter avslutad praktik. 

Ladda ned tidrapport


Plats på förskola eller fritids

Du som tar emot praktikanter på förskola, grundskola eller i fritidsverksamhet, måste få utdrag från polisens belastningsregister för praktikanten. Vi informerar praktikanterna om att de behöver ha med sig detta till sin handledare på arbetsplatsen redan första arbetsdagen.


Viktiga dokument

Uppdaterad 11 januari 2019

Var informationen till din hjälp?