Ta emot feriepraktikant

Feriepraktik 2018

Vill du vara med och ge ungdomar en introduktion till yrkeslivet? Nu söker vi verksamheter som vill ta emot feriepraktikanter under sommaren. Praktikplatser behövs inom verksamheter som förskola och skola, äldreomsorg, parkförvaltning, kultur och fritid. 

Sommaren är indelad i tre praktikperioder:

  • Period 1: 18 juni-06 juli, v.25-27
  • Period 2: 09 juli-27 juli, v.28-30
  • Period 3: 30 juli-17 aug, v.31-33

Varje arbetsplats måste ha minst en handledare som planerar och vägleder praktikanten i arbetet.

Praktikanten ska kunna utföra samma arbetsuppgifter som ordinarie personal utifrån de förutsättningar som finns. Undantag är tunga lyft och eldrivna verktyg och maskiner. 


Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för dig som vill ta emot feriepraktikanter pågår till och med den 30 april.

Till ansökan om att ta emot feriepraktikant

Ungdomarna som söker feriepraktik ansöker via ett system som administreras av barn- och utbildningsförvaltningen. De ansöker alltså inte direkt till er som arbetsgivare. Utifrån sina önskemål matchas de sedan till en arbetsgivare. 


Besked

Senast den 23 april lämnar ungdomarna besked om de vill ha den erbjudna platsen. Under v. 17 meddelar vi vilka ungdomar som har tackat ja till en praktikplats hos er. Efter detta kan det ske viss tillsättning av reservplatser. 


Vilka kan söka feriepraktik?

I år kan ungdomar födda 2001-2002 söka praktikplats.

Elever med funktionsnedsättning och elever på gymnasiesärskola kan dock vara äldre. De söker med förtur, men behöver vara självgående, kunna praktisera varje dag och delta i merparten av arbetsuppgifterna.

I ansökan uppger ni om ni har möjlighet att ta emot elever med funktionsnedsättning. Anpassningar på respektive praktikplats görs så långt det är möjligt efter varje praktikants behov.


Arbetstid

Arbetstiden som erbjuds ska vara totalt 90 tim (exklusive lunch) under en period, det vill säga i snitt 6 timmar om dagen.

Arbetstiden bör helst vara på ordinarie kontorstid. 

Observera att praktikanterna inte får arbeta utanför den period hen är anställd, till exempel för att ta igen en sjukdag. Arbetar praktikanten utanför praktikperioden gäller inga försäkringar om det skulle hända något.


Närvaro och ersättning

Praktikanternas ersättning är 67 kr i timmen, inklusive semesterersättning. Vi betalar inte ut någon sjuklön. Ersättningen betalas ut av barn- och utbildningsförvaltningen och inte av dig som är arbetsgivare. Arbetsgivaren får ingen ersättning. 

Handledaren fyller i en tidrapport för varje praktikant. Efter avslutad praktik skickar handledaren in tidrapporten till koordinatorn för feriepraktik på barn- och utbildningsförvaltningen. Tidrapporten är underlag för utbetalningen till praktikanten. den är också nödvändig för att praktikanten ska kunna få ett intyg efter avslutad praktik. 

Ladda ned tidrapport


Plats på förskola eller fritids

Du som tar emot praktikanter på förskola, grundskola eller i fritidsverksamhet, måste få utdrag från polisens belastningsregister för praktikanten. Vi informerar praktikanterna om att de behöver ha med sig detta till sin handledare på arbetsplatsen redan första arbetsdagen.


Viktiga dokument

Uppdaterad 10 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?