Nätverk och aktörer som stöttar företag

I Huddinge finns många nätverk och föreningar som kan hjälpa dig och ditt företag.

Här kan du läsa om var du kan få stöd och hjälp, hur du kan vara med och påverka och vilka Huddinge kommun samarbetar med för att stötta entreprenörer och företag i kommunen.

Rådgivning, företagsutveckling och finansiering till dig med företag

 

Coacher för energi- och klimat

Nu kan små och medelstora företag få kostnadsfritt stöd för att minska energianvändningen och på så sätt både sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Läs mer om coacher för energi och klimat

Coompanion Stockholms län

Hos Coompanion kan du som vill starta ett kooperativt eller socialt företag bland annat få gratis rådgivning, hjälp att ta fram en affärsidé, hjälp att välja företagsform, och hjälp att skriva affärsplan eller ta fram en budget.

Läs mer på Coompanion Stockholms läns webbplats

Connect Sverige, region Öst

Connect Sverige är en förening för företagare. Som medlem kan du till exempel få affärscoachning, hjälp med analyser och affärsplanering, bygga nätverk med andra företagare och gå på utbildningar som handlar om företagande.

Läs mer på Connect Sveriges webbplats

Drivhuset

Drivhuset är en plattform för dig som vill bli en bättre entreprenör. Du får hjälp att utveckla och testa dina idéer genom en särskild metod för affärsutveckling. Hos Drivhuset kan du också träffa andra entreprenörer, och knyta viktiga kontakter inför framtiden.

Läs mer på Drivhusets webbplats

IFS rådgivning

Har du utländsk bakgrund, och funderar på att starta företag? Eller driver du redan ett eget företag? Då kan du få specialiserad rådgivning hos IFS. Rådgivarna talar bland annat svenska, engelska, arabiska, turkiska och franska. Du kan till exempel få hjälp med att diskutera din affärsidé, skriva en affärsplan, göra en budget eller ta reda på mer om olika regler.

Läs mer på IFS:s webbplats

Nyföretagarcentrum Huddinge

Hos Nyföretagarcentrum Huddinge kan du som funderar på att starta eget företag, eller som har startat företag de senaste tre åren, få gratis rådgivning. Du kan också få delta i ett mentorsprogram, eller gå kurser i till exempel bokföring, pension och försäkringar för företagare.

Läs mer på Nyföretagarcentrums webbplats

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som arbetar för att fler ska kunna förverkliga sina affärsidéer. Om du har ett projekt eller en satsning som bidrar till tillväxt och utveckling kan du söka medel från Tillväxtverket. Tillväxtverket har också särskilda program för att stötta kvinnliga företagare och företagare med utländsk bakgrund.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, som främjar hållbar tillväxt genom att finanseria forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Små och medelstora företag kan söka stöd hos Vinnova för innovationer som är nyheter i branschen eller som har internationell potential.

Läs mer på Vinnovas webbplats

Nätverk för näringslivspolitik och företagsfrågor

Arena Huddinge

Arena Huddinge arbetar med att förbättra företagsklimatet i Huddinge, och öka intresset för investeringar i kommunen. Om du som företagare också vill vara med och påverka kan du bli medlem. Då får du vara med och diskutera och bidra med idéer om vad som kan utvecklas i Huddinge.

Läs mer på Arena Huddinges webbplats

Företagarna Huddinge

Företagarna Huddinge är en förening som arbetar med att påverka beslutsfattare så att det ska bli enklare att äga och driva företag i Huddinge. Som medlem blir du bland annat inbjuden till medlemsträffar om företagande i Huddinge, och får tillgång till gratis juridisk rådgivning.

Läs mer på Företagarna Huddinges webbplats

Stockholms handelskammare Huddinge

Handelskammaren i Huddinge driver lokala näringspolitiska frågor och anordnar seminarier och frukostmöten för företagare. Som medlem får du dels vara med och påverka, dels möjlighet att knyta kontakter med andra Huddingeföretagare.

Läs mer på Stockholms handelskammares webbplats

Kungens kurva företagarförening

Du som äger eller driver företag i Kungens kurva kan gå med i Kungens kurva företagarförening. Föreningen arbetar bland annat med att marknadsföra Kungens Kurva och att bevaka medlemmarnas intressen när området utvecklas.

Läs mer på Kunges kurva företagarförenings webbplats

Länna företagarförening

Länna företagarförening är en förening för företag i Länna företagsområde. Som medlem kan du vara med och diskutera och påverka till exempel trafik, bygglovsfrågor, skyltning och säkerhet i området.

Läs mer på Länna företagarförenings webbplats

Mötesplatser för företag och entreprenörer i Huddinge

Huddinge business club

Huddinge business club är en mötesplats för dig som letar efter fler affärsmöjligheter. Du som är medlem i klubben får tips på spännande affärer, och du som kommer som gäst får chans att presentera din verksamhet och lyssna till andras intressanta affärsupplägg.

Huddinge business clubs webbplats

Karolinska Institutet Science Park

Karolinska Institutet Science Park är en samlingsplats för både nystartade och etablerade life science-företag. I området finns kontor, laboratorier och service, och som medlem får du gå på seminarier, temaluncher och nätverksträffar för företag i branschen.

Läs mer på Karolinska Institutets Science Parks webbplats

Läs mer på branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks webbplats

Huddinge kommuns samarbeten för ett starkt näringsliv

Stockholm business alliance

Stockholm business alliance är ett samarbete mellan 52 kommuner i sju län, som arbetar för att attrahera utländska investeringar till regionen.

Läs mer på Stockholm business alliance webbplats

Stockholm business region

Stockholm business region (SBR) utvecklar och marknadsför Stockholm som etablerings- och besöksort. SBR samverkar med näringslivet, universitet, högskolor, Stockholms stads övriga verksamheter, andra kommuner samt statliga myndigheter.

Läs mer på Stockholm business regions webbplats

Läs mer på Invest Stockholms webbplats

Visitstockholm.com

Visitstockholm.com är Stockholms officiella besöksguide på nätet. Visitstockholm.com ägs av Stockholm Visitors Board AB, som marknadsför Stockholm som turistdestination under det gemensamma varumärket "Stockholm – the Capital of Scandinavia”.

Läs mer på Visit Stockholms webbplats

Uppdaterad 18 december 2018

Var informationen till din hjälp?