Näringslivsfakta

Näringslivsstrategin 2018-2022

Huddinge kommuns vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna att besöka, bo och verka i.
Näringslivsstrategin ska genomsyra den kommunala organisationen och vara vägledande i arbetet med alla planer som förbättrar företagsklimatet och stärker Huddinges varumärke. Här kan du läsa Näringslivsstrategin.

Näringslivsfakta

Huddinge idag har över 9 000 företag som skapar och ger mer än 45 000 arbetstillfällen. I kommunen bor drygt 110 000 invånare, och befolkningen ökar snabbt. Näringslivet är mångsidigt och varierat vilket bidrar till en stark entreprenörsanda. I Huddinge finns till exempel både Kungens kurva, Sveriges störstahandelsplats och Flemingsberg, som förenar vård, utbildning och forskning.

Huddinge växer mer än Sverige i stort

Näringslivet i Huddinge växer mer än Sverige i antal anställda och antal företag. Tillväxten sker främst i mindre företag med färre än 50 anställda.

De branscher i Huddinge som växer snabbare än i jämförelsen med Sverige och Stockholms län är utbildning, hälso-/sjukvård, logistik, företagsservice och besöksnäring. Största branscherna är detaljhandel och bygg.

Bisnode Simpler Näringslivsanalys ger en övergripande bild av näringslivet i Huddinge, branscher och tillväxt.

Den senaste rapporten från Bisnode hittar du här

I företagsregistret hittar du alla verksamma företag och organisationer i Huddinge

Rankingar och undersökningar

Ett gott företagsklimat leder till fler företag, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Det finns ett antal undersökningar so bedömer företagsklimatet och kommunens service. Huddinge kommun följer upp resultaten utav dem och arbetar med att förbättra de områden som behöver utvecklas.

Lokalt Företagsklimat - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkätundersökning och ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Cirka 60 000 företagare i Sverige får varje år ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler. Undersökningen görs i två delar. Del ett består av enkätresultatet och släpps i maj. Del två består av rankingen och släpps i september.

Det senaste resultatet av enkätundersökningen hittar du här

Den senaste rapporten om lokalt företagsklimat hittar du här

Öppna jämförelser: Företagsklimat - SKL

Sveriges Kommuner och Landsting genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag och baseras på en kundundersökning (NKI; Nöjd-Kund-Index).

Den senaste servicemätningen Öppna jämförelser hittar du här

Kundundersökning - din åsikt är viktig

Genom en kundundersökning (NKI; Nöjd-Kund-Index) vill vi ta reda på vad du tycker om vår kommunservice, så att vi kan utveckla och förbättra den. Du som har varit i kontakt med oss kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag.

Läs mer om undersökningen och hur personuppgifter behandlas enligt GDPR

Övriga rapporter och resultat

Bästa Tillväxt - Syna

Kreditupplysningsföretaget Syna gör en undersökning av tillväxten i näringslivet.

Uppdaterad 11 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?