Arena Huddinge

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringsliv. Vi jobbar för att öka samarbetet och intresset för Huddinge ska fortsätta öka, i en öppen dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare.

Tillsammans kan vi stärka Huddinge som näringslivskommun. Vi vill ständigt bredda arenan med representanter från näringslivet och fylla på med engagerade och kreativa personer som bidrar i diskussioner, projekt och arbetsgrupper.

Verkar det intressant för dig och ditt företag? Hör av dig!

Läs mer på Arena Huddinges webbplats arenahuddinge.se

Edward Howard

Edward Howard

VD för Arena Huddinge

Edward Howard är vd för Arena Huddinge. Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen. Edward arbetar även som samordnare för Kungens kurva Skärholmen, som är ett samarbete mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och näringslivet.

Uppdaterad 30 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?