Rankingar och undersökningar

Ett gott företagsklimat leder till fler företag, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Det finns ett antal undersökningar som bedömer företagsklimatet och kommunens service. Huddinge kommun följer upp resultaten utav dem och arbetar med att förbättra de områden som behöver utvecklas.

Lokalt Företagsklimat - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkätundersökning och ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Cirka 60 000 företagare i Sverige får varje år ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler. Undersökningen görs i två delar. Del ett består av enkätresultatet och släpps i maj. Del två består av rankingen och släpps i september.

Det senaste resultatet av enkätundersökningen hittar du här

Den senaste rapporten om lokalt företagsklimat hittar du här

Öppna jämförelser: Företagsklimat - SKL

Sveriges Kommuner och Landsting genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag och baseras på en kundundersökning (NKI; Nöjd-Kund-Index).

Den senaste servicemätningen Öppna jämförelser hittar du här

Kundundersökning - din åsikt är viktig

Genom en kundundersökning (NKI; Nöjd-Kund-Index) vill vi ta reda på vad du tycker om vår kommunservice, så att vi kan utveckla och förbättra den. Du som har varit i kontakt med oss kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag.

Läs mer om undersökningen och hur personuppgifter behandlas enligt GDPR

Övriga rapporter och resultat

Bästa Tillväxt - Syna

Kreditupplysningsföretaget Syna gör en undersökning av tillväxten i näringslivet.

Uppdaterad 30 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?