Valfrihetssystem – bli utförare

Valfrihetssystemet innebär att privata företag, kooperativa och ideella organisationer kan ansöka om och bli godkända som utförare inom följande verksamheter:

Du måste uppfylla våra krav

För att bli accepterad som utförare måste flera olika krav uppfyllas, både ekonomiska krav och kvalitetskrav.

I förfrågningsunderlaget framgår vilka handlingar du ska bifoga ansökan. Läs därför igenom noga och kontrollera dina bilagor innan du skickar in din ansökan. Det underlag ni skickar in är det vi bedömmer och det går inte att komplettera. 

Kraven står i förfrågningsunderlaget

Din ansökan kommer att granskas utifrån gällande lagstiftning och de riktlinjer som gäller inom kommunen. Kraven för att bli godkänd som utförare framgår av förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Förvaltningen ställer inte högre eller ytterligare krav på sökande än vad som framgår av förfrågningsunderlaget.

Om din ansökan inte är komplett

Vi kommer inte att pröva din ansökan om den inte är komplett. Är den inte komplett får du skicka in en ny ansökan.

Uppdaterad 16 april 2018

Var informationen till din hjälp?