Information för godkända utförare av boendestöd

Här hittar du som redan utför boendestöd i Huddinge kommun information och blanketter för din rapportering.

Vid kris

Handlingsplan vid kris – stöd i ordinärt boende

Rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Rutin för rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Uppdaterad 31 juli 2017

Var informationen till din hjälp?