Bli utförare av daglig verksamhet

Företag och organisationer som vill utföra daglig verksamhet kan ansöka om godkännande hos Huddinge kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra daglig verksamhet.

Uppdraget omfattar daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen daglig verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning som ingår i LSS personkrets 1 och 2.

Så här ansöker du

Du lämnar din ansökan digitalt på e-avrop.com. Du måste skapa ett konto för att lämna din ansökan.

Vi granskar ansökningarna löpande. Handläggningstiden är normalt cirka åtta veckor. Beslut fattas på närmast efterliggande nämndsammanträde. Vi går bara igenom kompletta ansökningar, så var noga med att skicka med allt som efterfrågas. Det är inte möjligt att komplettera eller rätta en ansökan i efterhand, om inte vi begär det.

För godkända utförare

Uppdaterad 21 februari 2018

Var informationen till din hjälp?