Bli utförare av dagverksamhet för äldre

Företag och organisationer som vill utföra biståndsbedömd dagverksamhet för personer över 65 år kan ansöka om godkännande hos Huddinge kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra hjälp i hemmet.

Uppdraget omfattar biståndsbedömd dagverksamhet för personer över 65 år. Utförare kan ansöka om att bli utförare av dagverksamhet för personer med demensdiagnos eller dagverksamhet med social inriktning. För att bedriva dagverksamhet krävs tillstånd från inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Så här ansöker du

Du lämnar din ansökan digitalt på e-avrop.com. Du måste skapa ett konto för att lämna din ansökan.

Vi granskar ansökningarna löpande. Handläggningstiden är normalt cirka åtta veckor. Beslut fattas på närmast efterliggande nämndsammanträde. Vi går bara igenom kompletta ansökningar, så var noga med att skicka med allt som efterfrågas. Det är inte möjligt att komplettera eller rätta en ansökan i efterhand, om inte vi begär det.

För godkända utförare av dagverksamhet

Uppdaterad 21 februari 2018