Information för godkända utförare av dagverksamhet

Här hittar du som redan utför dagverksamhet i Huddinge kommun information och blanketter för din rapportering.

Underleverantör

Blankett för uppgifter om underleverantör

Rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Rutin för rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Äldreomsorgens värdegrund och kvalitetsdeklaration för dagverksamheten

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3)

Huddinge kommuns lokala värdegrund för äldreomsorgen

Huddinge kommuns kvalitetsdeklaration för dagverksamhet

Uppdaterad 31 juli 2017

Var informationen till din hjälp?