Bli utförare av familjerådgivning

Företag och organisationer som vill utföra familjerådgivning kan ansöka om godkännande hos Huddinge kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra familjerådgivning.

Så här ansöker du

Du gör din ansökan digitalt på e-avrop.com. Du måste skapa ett konto för att lämna din ansökan.

Vi granskar ansökningarna löpande. Handläggningstiden är normalt cirka åtta veckor. Beslut fattas på närmast efterliggande nämndsammanträde. Vi går bara igenom kompletta ansökningar, så var noga med att skicka med allt som efterfrågas. Det är inte möjligt att komplettera eller rätta en ansökan i efterhand, om inte vi begär det. 

För godkända utförare

Här hittar du som redan är godkänd utförare en blankett för prövning av ytterligare samtal. Den används vid behov av fler samtal än vad som normalt beviljas.

Blankett för att åberopa annat företags kapacitet.

Fyll i mall för informationsblad

Uppdaterad 8 februari 2018

Var informationen till din hjälp?