Mall för informationsmaterial – familjerådgivning

Med det här formuläret skickar du in underlag till ert företags presentation. Texten kan komma att redigeras om den är för lång.

Du kommer att få godkänna ett förslag på färdigt informationsblad.

För att uppdatera information mejlar du saf-kundval@huddinge.se.

Information om utförare till Huddinge kommuns informationsblad om kundval för familjerådgivning

Namn på utföraren

Presentation av utföraren 

Beskriv metod, arbetssätt och inriktning i er verksamhet. Framhåll särskilt sådant som skiljer er från andra liknande verksamheter.

Familjerådgivarnas utbildning 

Vilka utbildningar har familjerådgivarna? Till exempel psykolog eller socionom.

Särskild kompetens 

Här anger ni om era familjerådgivare har särskilda kompetenser inom området, till exempel sexologi eller hbt.

Språkkunskaper 

Här anger ni vilka språk det är möjligt att tala på familjerådgivningen.

Finns möjlighet att välja manlig eller kvinnlig rådgivare?

Adress

Besökstider

Telefontider

Om de är andra än besökstiderna.

Genomsnittlig väntetid

Utförarens egen utvärdering

Här har ni möjlighet att länka till en egen utvärdering av verksamheten, om ni har gjort en kundenkät eller liknande.

Webbplats

Kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter så som ni vill att de

Uppdaterad 21 februari 2018

Var informationen till din hjälp?