Anvisning för tilläggsrapportering

Tilläggsrapporteringen är ett viktigt underlag för att kundernas faktura ska bli rätt. Blanketten skickas senast den första vardagen varje kalendermånad till kundfaktura@huddinge.se.

Det är viktigt att sista datum för inrapportering respekteras, då för sen inrapportering innebär att kunden kan få en felaktig faktura.

Blanketter för tilläggsrapportering

Blankett för tilläggsrapportering av avvikelser

Denna blankett gäller frånvaro, enstaka insatser och permissioner. Som enstaka insatser redovisas insatser under en viss månad som inte kan hänföras till någon omsorgsnivå.

Blankett för tilläggsrapportering av mat

Denna blankett gäller kunder som ska betala för mat.

Kundens rätt till reducering av avgiften

Sjukhusvistelse

Kundens frånvaro vid sjukhusvistelse ska alltid rapporteras (från dag 1). Avgiften sänks för omsorg och matdistribution i hemtjänst. Avgiften sänks med en trettiondel av månadsavgiften multiplicerat med det antal dagar man vistats på sjukhus.

Övrig frånvaro

Övrig frånvaro rapporteras om hjälpen inte behövs sju dagar eller mer och ska då vara anmält sju dagar i förväg till utföraren.

Måltidsavdrag

Avdrag på måltidsavgiften medges endast vid frånvaro helt dygn i särskilda boenden.

Tillfällig förändring

En tillfällig förändring av hjälpbehovet som inte har anmälts sju dagar i förväg leder inte till någon tilläggsrapportering och ändrar inte avgiften.

Hur påverkar tilläggsrapporteringen?

Om ingen tilläggsrapportering inkommer på någon avvikelse debiteras full avgift. Omsorgsavgiften debiteras utifrån biståndsbeslutade timmar.

När insatsen startar eller avslutas debiteras en trettiondel av månadsavgiften multiplicerat med det antal dagar man fått hjälp. Samma princip gäller även vid förändrade nivåer. Den dag som insatsen verkställs ska noteras i verksamhetssystemet och ligger till grund för avgiftens startdatum.

Uppdaterad 22 mars 2018

Var informationen till din hjälp?