Mall för informationsmaterial, hemtjänst

Med det här formuläret skickar du in underlag till ert företags presentation. Texten kan komma att redigeras om den är för lång.

Du kommer att få godkänna ett förslag på färdigt informationsblad.

För att uppdatera information mejlar du saf-kundval@huddinge.se.

Namn på hemtjänstutföraren

Presentation

Här beskriver ni er verksamhetsidé och värdegrund. Här går det också bra att lyfta fram kvalitetsarbete och liknande. Beskriv kortfattat metod, arbetssätt och inriktning.

Skriv inga självklarheter som alla utförare måste erbjuda, till exempel att man får en kontaktperson eftersom alla hemtjänstkunder har rätt till det oavsett vilken utförare de väljer.

Här behöver ni inte beskriva profilering eftersom det finns som ett eget avsnitt.

Kompetens och erfarenhet

Här beskriver ni kortfattat vilken utbildning personalen har, era tidigare erfarenheter, hur länge ni har arbetat med hemtjänst och liknande. Lyft fram det som är relevant för just er. Upprepa inte information från presentationsavsnittet.

Profilering

Här uppger ni den eventuella profilering som ni har angett i er ansökan, till exempel språkkompetenser och psykiatrisk kompetens. Se mer under punkten 6.2 i förfrågningsunderlaget.

Språkkunskaper

Vilka tider är ni verksamma?

Matservice

Här beskriver ni kortfattat er matservice (matlådor samt måltid och matlagning i hemmet). Här ska det framgå om ni har underleverantörer av matlådor och om ni har någon särskild specialisering.

Tilläggstjänster

Erbjuds tilläggstjänster

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med:

Uppdaterad 1 februari 2018

Var informationen till din hjälp?