Information för godkända utförare av ledsagar- och avlösarservice

Här hittar du som redan utför ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och ledsagning och avlösning enligt SoL för personer under 18 år i Huddinge kommun information och blanketter för din rapportering.

Byte av utförare

Rutin när kund vill byta utförare

Byte av verksamhetsansvarig

Blankett vid byte av verksamhetsansvarig

Blankett för prövning av kompetens ny verksamhetsansvarig

Hantering av privata medel

Instruktion för hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Inloggning i Huddinges portaltjänst

Handbok för inloggning i Huddinges portaltjänst för externa utförare

Alla användare behöver en egen behörighet till kommunens portaltjänst. Kontakta IT-enheten på social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Lex Sarah

Blankett för rapport lex Sarah

Blankett för utredning enligt lex Sarah

Rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Rutin för rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Vid kris

Handlingsplan vid kris - stöd i ordinärt boende

Underleverantörer

Information om underleverantörer

Uppdaterad 22 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?