Information för godkända utförare av ledsagar- och avlösarservice

Här hittar du som redan utför ledsagar- och avlösarservice i Huddinge kommun information och blanketter för din rapportering.

Rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Rutin för rensning av akter och överlämnande av dokumentation

Uppdaterad 31 juli 2017

Var informationen till din hjälp?