Försäljning av folköl och försäljning av tobak

Du som säljer tobak och serverar alkohol behöver anmäla det till kommunen och ha en fungerande egenkontroll. Vi gör löpande tillsyn av försäljningsställen i kommunen.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den nya lagen gäller från den 1 juli 2019 och innebär att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kommer upphöra att gälla. Rökfria miljöer kommer att utökas och fler produkter än tidigare kommer att omfattas av lagen. Det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror. Läs mer om nya tobakslagen.

Du som butiksägare har anmälningsplikt

Du som säljer folköl eller e-cigaretter måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas, det gäller även vid ett ägarbyte. Gör gärna din anmälan via vår e-tjänst. 

Blankett för anmälan av försäljning av e-cigaretter och folköl

Du är skyldig att göra egenkontroll

Du behöver göra ett egenkontrollprogram, vilket betyder att du skriver ned vilka rutiner som gäller vid försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter. Fyll i blanketten nedan och ha den tillgänglig i din butik. Ansöker du om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska egenkontrollprogrammet bifogas till ansökan. Använd blankett nedan. 

Blanketter för egenkontroll

Tillsyn av försäljningsställen

Vi kontrollerar att du följer försäljningsreglerna och för register över de ställen som säljer folköl, tobak och e-cigaretter. Om du inte följer försäljningsreglerna kan vi bland annat meddela förelägganden eller förbjuda försäljning. 

Tillsynsavgifter 2018

  • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 600 kr.
  • För detaljhandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 600 kr.
  • Handlare som både säljer folköl och tobak betalar en årlig tillsynsavgift på 1 700 kr.
  • För vissa receptfria läkemedel debiteras en årlig tillsynsavgift på 950 kr.

Uppdaterad 11 november 2019

Var informationen till din hjälp?