Detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak

Huddinge kommun för register över de ställen som säljer folköl och tobak och gör tillsyn på dessa.

Elektroniska cigaretter

Sedan den 1 juli 2017 finns en lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. I lagen står det bland annat att du som säljare alltid ska anmäla till kommunen att du säljer e-cigaretter. Du ska också ha ett egenkontrollprogram det ska finnas tydlig information i din butik att e-cigaretter endast får säljas till de som fyllt 18 år.

Du kan läsa mer om e-cigarettlagen och vad den innebär för dig som säljare på riksdagen.se och på lansstyrelsen.se.

Du som butiksägare och krögare har anmälningsplikt

Om du säljer eller serverar öl eller om du säljer tobak måste du anmäla detta till kommunen senast den dag försäljningen påbörjas. Vid byte av ägare måste det anmälas till kommunen senast då bytet sker.

Blankett för anmälan av försäljning av tobak och folköl

Du är skyldig att göra egentillsyn

Du behöver använda ett egenkontrollprogram som betyder att du skriver vilka rutiner som gäller vid försäljning av folköl eller tobak.

Blanketter för egenkontroll

Tillsyn av försäljningsställen

Kommunen kontrollerar att du följer försäljningsreglerna. Kommunen tar också fram informationsmaterial och erbjuder utbildning. Om du inte följer försäljningsreglerna kan kommunen meddela föreläggande eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader.

Tillsynsavgifter 2017

  • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 000 kr.
  • För detaljhandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 800 kr.
  • Handlare som både säljer folköl och tobak betalar en årlig tillsynsavgift på 1 500 kr.

Tillsynsavgifter 2018

  • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 600 kr.
  • För detaljhandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 600 kr.
  • Handlare som både säljer folköl och tobak betalar en årlig tillsynsavgift på 1 700 kr.
  • För vissa receptpfria läkemedel debiteras en årlig tillsynsavgift på 700 kr.

Uppdaterad 14 december 2017

Var informationen till din hjälp?