Ny lag om tobak från 1 juli

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft för tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland annat att rökfria miljöer utökas och att fler produkter än tidigare kommer att omfattas av lagen. Det kommer även krävas tillstånd för att sälja tobak.

Sveriges riksdag har röstat igenom en ny tobakslag, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2019 och innebär att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kommer upphöra att gälla. Den nya lagen innebär också att rökfria miljöer utökas och att fler produkter än tidigare kommer att omfattas av lagen. Det kommer även krävas tillstånd för att sälja tobak.

Utökat rökförbud

Från och med 1 juli kommer rökfria miljöer utökas och även omfatta uteserveringar, allmänna lekplatser, entréer till allmänna lokaler, utomhusplatser vid kollektivtrafik (exempelvis perronger och hållplatser) och inhägnade idrottsanläggningar. Sedan tidigare gäller rökförbudet på bland annat skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fler produkter omfattas

Den nya tobakslagen omfattar även flera produkter. Utöver tobak omfattas även från och med 1 juli också elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Särskilt tillstånd vid försäljning av tobak från 1 juli

I dag räcker det att anmäla försäljning av tobak. Från och med 1 juli 2019 måste de som ska sälja tobak istället ansöka om ett särskilt tillstånd hos Bygglovs- och tillsynsnämnden. Den som anmält försäljning före den 1 juli 2019 får fortsätta sälja tobaksvaror som längst till den 31 oktober. När ansökan kommer in gör kommunen en prövning för att se om sökanden är personligt och ekonomisk lämplig för att få sälja tobak, det gäller både enskilda personer som partihandlare.

Enklast ansöker du om tillstånd via vår e-tjänst.

Du kan även använda söka via blankett  tobaksförsäljningstillstånd från den 1 juli

Försäljning av e-cigaretter och örtprodukter kräver inte tillstånd

  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver inte ansöka tillstånd, en anmälan räcker.
  • Örtprodukter och njutningsmedel som till användningen motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan. Det gäller även örtprodukter med krav på hälsovarningar.

Läs mer om allmänna råd om tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats

Taxa om tobak och liknande produkter

TILLSYN Avgift  
Tillsyn av försäljning av tobak i detaljhandeln 5000 kr   
Tillsyn av försäljning av tobak i partihandel 5000 kr  
Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  1 800 kr  
PRÖVNING    

Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i detaljhandel

 

10 000 kr  

Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i partihandel

10 000 kr  

Uppdaterad 15 januari 2020

Var informationen till din hjälp?