Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. För mer information och anmälningsblanketter, besök Läkemedelsverkets webbplats

Kontrollavgift för läkemedel 2018

Kommunen kontroll tillsyn över samtliga butiker som säljer receptfria läkemedel. För detta tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift på 950 kronor.

Uppdaterad 11 november 2019

Var informationen till din hjälp?