Miljötaxa

Om du har en verksamhet som kan innebära risker för hälsan eller miljön behöver du betala en avgift för kommunens tillsyn. Tillsynsnämndens taxa har förändrats för 2017, läs om taxan längre ned.

Du betalar per timme eller per år

För tillsyn betalas antingen timavgift eller årlig avgift. Hur stor avgiften blir baseras på typen av verksamhet. Läs mer i frågor och svar nedan.

Vissa verksamheter måste anmälas innan start. Då betalar du även en anmälningsavgift vilket är ett engångbelopp som varierar beroende på vad det är för typ av verksamhet.

Behövs mer tid för tillsyn kan även verksamheter med årlig avgift debiteras med timavgift, till exempel vid ett tillfälligt utsläpp eller vid ett klagomål.

Timtaxan

Timtaxan är 1 140 kronor. Den totala avgiften beror på hur många timmar inspektören behöver lägga ned i arbetstid för ett ärende.

Kontakta oss

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Dokument

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?