Miljötaxa

Om du har en verksamhet som kan innebära risker för hälsan eller miljön behöver du betala en avgift för kommunens tillsyn. 

Du betalar per timme eller per år

För tillsyn betalas antingen timavgift eller årlig avgift. Hur stor avgiften blir baseras på typen av verksamhet. Läs mer i frågor och svar nedan.

Vissa verksamheter måste anmälas innan start. Då betalar du även en anmälningsavgift vilket är ett engångbelopp som varierar beroende på vad det är för typ av verksamhet.

Behövs mer tid för tillsyn kan även verksamheter med årlig avgift debiteras med timavgift, till exempel vid ett tillfälligt utsläpp eller vid ett klagomål.

Timtaxan

Timtaxan är 1 242 kronor. Den totala avgiften beror på hur många timmar inspektören behöver lägga ned i arbetstid för ett ärende.

Dokument

Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?