Miljöcertifiera ditt företag

En miljöcertifierad verksamhet innebär att det finns ett aktivt miljöarbete och att det är organiserat. Miljöcertifieringen minskar användning av resurser och innebär lägre kostnader för avfallshantering. Miljöarbetet ska systematiskt förbättras en internationell standard som kallas ISO 14001.

Läs mer om den ISO 14001 hos Swedish standards institute 

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?