Oljeavskiljare

Vänd dig till Stockholm Vatten och Avfall eller kommunens miljötillsynsavdelning om du har frågor om vilka regler som gäller för oljeavskiljare. På Stockholm Vatten och Avfalls webbplats kan du läsa vilka krav som gäller för bilvård och garage.

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?