Starta badanläggning

Om du ska starta ett bassängbad är det viktigt att du anmäler det till kommunen minst sex veckor innan verksamheten startar. Det gäller bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor. Exempelvis:

  • Simbassäng inomhus eller utomhus
  • Badtunna
  • Bubbelpool
  • Plaskdamm
  • Floating tank

Anmälan om verksamhet och lokal 

Om du inte har anmält din verksamhet till oss innan du startar kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Kontakta oss innan du anmäler

Du kan behöva skicka med uppgifter om badvatten eller ritningar tillsammans med din anmälan, men det beror på vad anmälan gäller. Ta kontakt med miljötillsynsavdelningen innan du skickar din anmälan så hjälper vi dig att få den komplett från början. 

När vi har fått din anmälan

När du anmäler din verksamhet till miljötillsynsavdelningen kontrollerar vi att verksamheten och lokalen är lämplig ur hälso- och miljöperspektiv. Det kan hända att vi föreslår eller bestämmer att du ska göra vissa förändringar. Sedan får du en bekräftelse på att din verksamhet är anmäld.

Du betalar en avgift för anmälan

Det kostar 12 090 kronor att anmäla en badanläggning. Avgiften är baserad på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har frågor om din avgift.

 

Uppdaterad 14 januari 2019

Var informationen till din hjälp?