Starta hygienisk verksamhet

Om du ska starta en hygienisk verksamhet kan du behöva anmäla det till kommunen. Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som innebär risk för blodsmitta via skalpeller, nålar, piercingverktyg eller liknande.

Exempel på verksamheter som du behöver anmäla:

 • akupunktur
 • fotvård
 • piercing
 • tatuering

Anmälan om verksamhet och lokal

Fyll i ansökan och skicka till oss senast sex veckor innan du ska starta.

Tänk på att om flera verksamhetsutövare delar lokal ska alla göra en varsin anmälan även om det är samma typ av verksamhet.

Om du inte har anmält din verksamhet till oss innan du startar kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Det här behöver du skicka med anmälan:

 • Skalenlig ritning (1:20 eller 1:50) över lokalen. Ha med rumsbeteckning och fast inredning.
 • Typ av ventilationssystem:
  • S (självdrag)
  • F (mekanisk frånluft)
  • FT (mekanisk till- och frånluft)
  • FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare)
  • Protokoll från den senaste ventilationskontrollen (OVK)
  • Protokoll över ventilationens till- och frånluftsflöden, både totalt och för respektive rum
  • Information om max antal personer som ska vistas i respektive rum
  • Beskrivning av egenkontrollen, till exempel:
   • Ansvarsfördelning
   • Städrutiner
   • Hygienrutiner
   • Avfallshantering
   • Kemikaliehantering

När vi har fått din anmälan

När du anmäler din verksamhet till miljötillsynsavdelningen kontrollerar vi att verksamheten och lokalen är lämplig ur hälso- och miljöperspektiv. Det kan hända att vi föreslår eller bestämmer att du ska göra vissa förändringar. Sedan får du en bekräftelse på att din verksamhet är anmäld.

Du betalar en avgift för anmälan

Det kostar 9 672 kronor att anmäla en hygienisk verksamhet. Avgiften är baserad på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har frågor om din avgift.

Uppdaterad 14 januari 2019

Var informationen till din hjälp?