Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten. Det gäller också om du ska ändra verksamheten så att den påverkar miljön. Kommunen tar emot anmälningar av så kallade C-verksamheter.

På verksamt.se kan du läsa om skillnaden mellan A-, B- och C-verksamhet. Du kan också se vem som ger tillstånd för A- och B-verksamheter.

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

  • verkstäder
  • kemtvätt
  • bensinstationer
  • billackering
  • sortering av avfall

Anmäl i god tid

Vi behöver din anmälan senast 6 veckor innan din verksamhet ska starta. Vi kommer att skicka en kopia på din anmälan till länsstyrelsen för att få ett yttrande.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Om du inte anmäler din miljöfarliga verksamhet kan du bli åtalad. 

Det kostar mindre om din anmälan är komplett från början

Handläggningen debiteras per timme, timavgiften är  på 1 209 kronor.

Uppdaterad 14 januari 2019

Var informationen till din hjälp?