Förorenad mark

Om du upptäcker att din egen eller någon annans verksamhet har förorenat marken är du skyldig att anmäla det till kommunen. 

Blankett: Upplysning om förorenad mark 

Om det finns en risk att föroreningen sprids måste du kontakta räddningstjänsten.

Det kan bli fastighetsägarens ansvar att åtgärda förorenad mark

I första hand är det den som har förorenat som ska betala för utredningar, undersökningar och eventuellt åtgärder. I andra hand kan fastighetsägaren bli ansvarig. Läs mer om Ansvar för förorenade områden på Länsstyrelsens webbplats.

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?