Förorenad mark

Om du upptäcker att din egen eller någon annans verksamhet har förorenat marken är du skyldig att anmäla det till kommunen. 

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Om det finns en risk att föroreningen sprids måste du kontakta räddningstjänsten.

Det kan bli fastighetsägarens ansvar att åtgärda förorenad mark

I första hand är det den som har förorenat som ska betala för utredningar, undersökningar och eventuellt åtgärder. I andra hand kan fastighetsägaren bli ansvarig. Läs mer om Ansvar för förorenade områden på Länsstyrelsens webbplats.

Uppdaterad 14 november 2018

Var informationen till din hjälp?