Kemikalier

Om din verksamhet hanterar kemikalier i större omfattning måste ni vidta vissa säkerhetsåtgärder:

  • Förvara helst kemikalier inomhus. Om de förvaras utomhus ska de vara skyddade mot nederbörd och på säkert avstånd från dagvattenbrunnar.
  • Förvara flytande kemikalier i ett utrymme utan avlopp eller inom en invallning. Invallningen ska rymma minst den största behållarens volym plus 10 procent av summan av övriga behållares volym.
  • Se till att det finns skydd runt omkring om det finns risk att någon kör in i behållare med kemikalier.
  • Förvara dammande kemikalier så att det inte kan spridas.
  • Förvara produkter som avger flyktiga ämnen så att det inte kan dunsta.

Reach-förordningen är regler för verksamheter som hanterar kemikalier

Reach är lagstiftning som rör verksamheter som hanterar kemikalier. Läs om Reach-förordningen på Kemikalieinspektionens webbplats

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?