Starta solarium

Anmäl till kommunen om du ska starta ett solarium minst sex veckor i förväg.

Anmäl till kommunen om du ska starta ett solarium minst sex veckor i förväg.

Anmälan om solarieverksamhet

Tänk på att om flera verksamhetsutövare delar lokal ska alla göra en varsin anmälan även om det är samma typ av verksamhet.

När vi har fått din anmälan

När du anmäler din verksamhet miljötillsynsavdelningen kontrollerar vi att verksamheten och lokalen är lämplig ur hälso- och miljöperspektiv. Det kan hända att vi föreslår eller bestämmer att du ska göra vissa förändringar. Sedan får du en bekräftelse på att din verksamhet är anmäld.

Du betalar en avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift på 7980 kronor för att handlägga din anmälan.

Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har frågor om din avgift.

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 18 september 2017

Var informationen till din hjälp?