Serveringstillstånd för alkohol

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Du behöver ett tillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt evenemang som exempelvis en festival eller om du driver en restaurang.

Ett tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller till slutna sällskap.

Tillståndet kan gälla året runt, en viss period eller ett enstaka tillfälle.

Serveringstillstånd kan gälla för en eller flera av alkoholhaltiga drycker.

Du behöver inget serveringstillstånd om samtliga tre punkter uppfylls

  • Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Tillsynsavgifter 2018

  • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 600 kr.
  • För detaljhandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 600 kr.
  • Handlare som både säljer folköl och tobak betalar en årlig tillsynsavgift på 1 700 kr.

Blanketter för serveringstillstånd

Dokument

Uppdaterad 6 mars 2019

Var informationen till din hjälp?