Starta livsmedelsverksamhet

1. Livsmedel och Coronavirus

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. På Livsmedelsverkets sida hittar du mer information om vad som gäller vid hantering av livsmedel.


2. I korthet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljötillsynsavdelningen senast 14 dagar innan verksamheten startar. Det är för att vi ska känna till verksamheten och kunna kontrollera hur den fungerar.

Om du redan har en verksamhet måste du registrera den på nytt om du byter bolag eller flyttar till en annan lokal.

Exempel på livsmedelsanläggningar är:

 • restaurang,
 • livsmedelsbutik
 • internetbutik
 • kiosk
 • kafé
 • livsmedelstransportör
 • kök inom vård, skola och omsorg.

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad, se mer under Registrera livsmedelsverksamhet.

Animaliska livsmedel

Vill du starta en verksamhet med animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött eller fisk som du vill leverera till andra livsmedelsföretag ska du kontakta Livsmedelsverket.


3. Krav på dig som livsmedelsföretagare

Du är alltid fullt ut ansvarig att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för din verksamhet.

 • Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet.
 • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
 • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
 • Om du är ansvarig för en dricksvattenanläggning måste vattnet leva upp till de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. För att kontrollera att vattnet är bra måste du ta regelbundna prover som analyseras av godkända laboratorier.

Riktlinjer och information på Livsmedelsverkets webbplats

På Livsmedelsverkets webbplats finns riktlinjer som livsmedelsbranschen har tagit fram. Där finns också information om livsmedelshantering och broschyrer till små företag:

Riktlinjer framtagna av Huddinge kommun

Krav på livsmedelslokaler
Livsmedelsverksamhet i hemmet
Produkter av plast i kontakt med livsmedel


4. Avgifter för kontroll

Miljötillsynsavdelningens kontroll av livsmedelsverksamhet finansieras helt av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut dessa avgifter. Men de får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

Exempel på olika avgifter som du kan få betala är:

 • registrering av livsmedelsanläggning, 2 304 kronor
 • registrering av dricksvattenanläggning, 2 304 kronor
 • en årlig kontrollavgift för regelbundna kontroller av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet du har och hur du sköter den. Avgiften per timme är 1 536 kronor. Här är två exempel:
  • 1. Restaurang med tillagning från grunden 80 - 250 portioner per dag, betalar 10 752 kronor (7 timmar)
  • 2. Mottagningskök för 25 - 80 portioner per dag betalar 3 072 kronor (2 timmar)
 • en årlig kontrollavgift om du är ansvarig för en dricksvattenanläggning. Avgiften beror bland annat på vattnets kvalitet och mängden vatten som tas ur brunnen.
 • en avgift när vi hittar allvarliga brister vid ett besök och bedömer att en uppföljning måste göras. Timavgiften för uppföljningen är 1 536 kronor.
 • en extra avgift för att kontrollera befogade klagomål och matförgiftningar.

Se vidare i taxan för Bygglovs- och tillsynsnämnden, HKF 4230. 

Livsmedelsverkets vägledning visar hur kontrollbehovet räknas ut. 


5. Registrera livsmedelsverksamhet

Använd vår e-tjänst för att registrera din livsmedelsverksamhet 

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Det gäller till exempel:

 • En frisersalong eller bilverkstad som bjuder på kaffe och kakor till sina kunder.
 • Skolkasser som vid enstaka tillfällen säljer hembakat bröd.

Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste livsmedlen vara säkra för konsumenten. Kontakta gärna oss på miljötillsynsavdelningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Om du redan är livsmedelsföretagare och tillfälligt vill sälja livsmedel vid ett evenemang eller liknande måste du registrera den tillfälliga verksamheten.

Kontakta miljötillsynsavdelningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet.


6. Registrera dricksvattenanläggning

Du måste registrera din dricksvattenanläggning om du är ansvarig för den.

Detta gäller anläggningar som försörjer minst 50 personer med dricksvatten och/eller tillhandahåller minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn. Om vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet skall den också, oavsett verksamhetens storlek, registreras hos tillsynsnämnden.

Kontakta miljötillsynsavdelningen för att få hjälp med att registrera din dricksvattenanläggning. 


7. Kontroll av din verksamhet

Miljötillsynsavdelningen besöker din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och så att kunden inte riskerar att bli vilseledd. Inför det första besöket kontaktar vi dig och bokar en tid. Efter det blir de flesta besök oanmälda.

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilka risker som är förknippade med branschen. Vissa verksamheter får besök till exempel vart tredje år och andra får besök flera gånger under ett år.

Vid besöket bör du kunna berätta om

 • hur din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
 • de rutiner och arbetssätt som du har för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
 • hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
 • var du har köpt de livsmedel som du använder eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
 • om menyer och färdigförpackade livsmedel är korrekt märkta.

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om

 • din anläggning och hur den är utformad
 • rutiner för att sköta din dricksvattenanläggning
 • ditt program för att regelbundet undersöka vattnet.

Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport och om det var det första besöket får du även ett beslut om årlig kontrollavgift.

Vid dessa kontroller följer vi Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll


8. Förändring av din livsmedelsverksamhet

Om du ändrar din livsmedelsverksamhet behöver du kanske anmäla förändringen till miljötillsynsavdelningen. Exempel på förändringar som du ska anmäla är

 • ombyggnation
 • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
 • förändring av sortiment och tillverkningssätt
 • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
 • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.

Flera av exemplen ovan gäller också om du är ansvarig för en dricksvattenanläggning.

Använd vår e-tjänst för att ändra din livsmedelsverksamhet

En del förändringar gör att du måste registrera en ny livsmedelsverksamhet. Det gäller om du

 • byter organisationsnummer
 • byter lokal
 • lämnar över verksamheten till någon annan, med annat organisationsnummer.

Uppdaterad 23 mars 2020

Var informationen till din hjälp?