Nominera till priser och stipendier inom området kultur och fritid

Känner du någon som visat engagemang, gjort insatser eller en prestation och bidragit till ett bättre Huddinge? Då kan du nominera den personen eller gruppen till Huddinge kommuns priser för ideella insatser, idrottspriset, kulturpriset eller stipendiet för unga talanger.

Nu pågår jurygruppsarbete för årets priser

Nu har tiden för nomineringarna gått ut och avslutats. Jurygruppsarbeteten pågår och våra pristagare för 2021 kommer att presenteras i slutet av maj.

Ideella insatser i kultur- och fritidsverksamhet

Huddinge kommuns pris för ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamhet ska gå till en person eller grupp som har gjort värdefulla ideella insatser för invånare i Huddinge.
Prissumma: 20 000kr. 

Idrottspriset

Huddinge kommuns idrottspris ska gå till en person eller grupp för en prestation eller insats inom idrottsområdet. Det kan handla om någon som gjort det möjligt för andra att idrotta och utvecklas, en idrottsutövare eller någon som bidragit på annat sätt till idrottslivet i Huddinge.
Prissumma: 20 000kr

Kulturpriset

Huddinge kommuns kulturpris ska gå till en person eller grupp för en prestation eller insats inom konst och kultur. Det kan vara till exempel en konstnär eller musiker eller någon som bidragit på annat sätt till kulturlivet i Huddinge.
Prissumma: 20 000kr

Stipendium för unga talanger

Stipendium för unga talanger ska gå till talangfulla personer inom idrotts- eller kulturlivet i åldrarna 7 till 20 år. Det kan handla om någon som är framgångsrik inom sitt område eller bidragit på annat sätt inom idrotts- och kulturområdet i Huddinge.
Prissumma: 20 000 kr 

Uppdaterad 22 april 2021

Var informationen till din hjälp?