Siluettbild. Illustration med hus och träd.

Vårt framtida Huddinge

Det här är förslag till reviderad översiktsplan för Huddinge kommun. Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid.

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget 

Mellan den 17 juni och den 15 oktober 2022 är vårt förslag till reviderad översiktsplan ute på granskning. Nu finns det möjlighet att tycka till om planförslaget och de ändringar som vi gjort utifrån synpunkter som lämnades in under samrådet tidigare i år.

Tyck till om planförslaget

Översiktsplanen styr utvecklingen till 2050

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 ska uppnås. I översiktsplanen visar vi hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.