Siluettbild. Illustration med hus och träd.

Vårt framtida Huddinge

Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas på lång sikt, för att bidra till en hållbar framtid.

Översiktsplanen tar sikte på år 2050

Huddinges översiktsplan omfattar hela kommunens yta och visar hur vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling ända fram till år 2050. I översiktsplanen beskriver vi hur bebyggelse, natur och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.

Översiktsplanen innehåller målsättningar för kommunens utveckling och vägleder planeringen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är utgångspunkten när vi tar fram mer detaljerad planering för till exempel nya bostäder eller parker. När vi vet hur vi vill ha det på lång sikt kan vi ta beslut här och nu som leder oss mot målen.

Huddinges översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2023.