Tyck till om planförslaget

Mellan mellan den 17 juni och den 15 oktober är förslaget till översiktsplanen ute på granskning. Då kan du läsa förslaget och lämna synpunkter.

Nu kan du lämna dina synpunkter

Under vintern 2022 var planförslaget ute på samråd och det var möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Nu har vi arbetat in många av synpunkterna och mellan den 17 juni och den 15 oktober 2022 kan du läsa och tycka till om det nya planförslaget.

  • I översiktsplanen ingår både text och kartor samt en hållbarhetskonsekvensbeskrivning. I planförslaget kan du läsa både om vad vi vill i olika sakfrågor som rör hela kommunen och vad vi vill utveckla i olika delar av kommunen.
  • Du kan titta på den digitala översiktsplanen här på webben, du hittar alla delar i menyn till vänster. 
  • Utöver det digitala planförslaget finns översiktsplanen att läsa i tryckt form på Huddinge kommuns servicecenter, Patron Pehrs väg 6 eller i kommunhusets reception, Kommunalvägen 28.
  • Efter granskningen sammanställs samtliga synpunkter tillsammans med kommunens kommentarer i en granskningsredogörelse som publiceras på huddinge.se/oversiktsplan.

Uppdaterad 16 juni 2022