Plankarta

Plankartan består av tre huvudsakliga delar - en strategisk utvecklingsinriktning, en mark- och vattenanvändningskarta samt en karta som visar hänsynsvärden

Utvecklingsinriktning

Utvecklingsinriktningen visar de stora dragen i Huddinges utveckling fram till 2050, såsom tyngdpunkter i bebyggelseutvecklingen och viktiga strategiska samband.

Gå till utvecklingsinriktningen 

Mark- och vattenanvändningskarta

Mark- och vattenanvändningskartan visar den tänkta användningen av mark och vattenområden i kommunen år 2050.

Mark- och vattenanvändningskartan  

Hänsynskarta

Hänsynskartan visar viktiga värden att ta hänsyn till i den efterföljande planeringen, exempelvis riksintressen, miljövärden eller klimatrisker.

Hänsynskartan

Så använder du de digitala kartorna

  • För att tända eller släcka lager i kartan samt för att se legenden som beskriver kartornas innehåll behöver du klicka dig vidare till den publika webbkartan genom länken under kartan.
  • Kartorna innehåller mycket information, för att underlätta läsningen kan du tända och släcka ett eller några få lager i taget. Det gör du genom menyn till vänster i webbkartans fönster.
  • Klicka på ett objekt i kartan för att få upp en informationsruta där du kan läsa mer om vad lagret visar samt våra viktigaste ställningstaganden.

Uppdaterad 5 december 2022

Var informationen till din hjälp?