Arkiv och diarium

I diariet finns ärenden och handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Huddinge kommun. I kommunens arkiv hittar du allt som kan spegla Huddinges historia.

Diarium

Ett diarium är ett register över ärenden och handlingar som är skapade av eller som kommit till kommunen.

I diariet finns ärenden och handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Huddinge kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Ta del av en handling

Diariet är en offentlig handling som alla får ta del av.

  • En del av våra handlingar kan du läsa på webben.
  • Vill du läsa offentliga handlingar kan du gå till den förvaltning som har hand om ärendet och läsa dem där.
    Kommunens förvaltningar
  • Du kan skriva av handlingarna eller be att få kopior som du tar med dig hem. Kopiorna får du betala för.
  • Du kan kontakta kommunen och tala om vilka handlingar du vill ha. Då får du kopior med vanlig post eller i förekommande fall med e-post.

Sök i kommunens diarier

Kontaktuppgifter till förvaltningarnas registratorer

Arkiv

I kommunens arkiv hittar du allt som kan spegla Huddinges historia. Protokoll, skrivelser, ritningar, kartor, fotografier från privatpersoner och institutioner - allt arkiveras och bevaras för eftervärlden. De äldsta handlingarna är från 1863 då kommunerna bildades i Sverige.

Kontakta arkivet

Kontakta oss om du har frågor om material som kan finnas i vårt arkiv, söker handlingar eller vill beställa kopior mot en fastställd taxa. De flesta handlingar är offentliga och tillgängliga för alla, medan vissa handlingar omfattas av sekretess.

Mejla till kommunarkivet så ser vi till att frågan når rätt person direkt. Då kan vi kan hjälpa dig på bästa sätt. 
E-post: kommunarkivet@huddinge.se

Beställning av betyg

Betyg från det senaste året beställer du hos respektive skola.

Betyg från komvux som är utfärdade efter vårterminen 1985 beställer du direkt från komvux.

Betyg från skolor som hanterats under Landstinget, som Grantorps vårdgymnasium, beställer du från Regionarkivet.

Kopior på äldre betyg från de flesta av Huddinges kommunala skolor kan du beställa hos kommunarkivet.

Mellan juli och slutet av september 2023 pågår ett skanningsuppdrag för betygen och det kommer därför att vara längre handläggningstider för dessa.

Beställ betyg hos kommunarkivet

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunalvägen 28
Telefon: 08-535 300 00
E-post: kommunarkivet@huddinge.se 

Uppdaterad 22 januari 2024

Var informationen till din hjälp?