Arkiv

I kommunens arkiv hittar du allt som kan spegla Huddinges historia. Protokoll, skrivelser, ritningar, kartor, fotografier från privatpersoner och institutioner – arkiveras och bevaras för eftervärlden. De äldsta handlingarna är från 1863 då kommunerna bildades i Sverige.

Boka tid om du vill besöka arkivet

Du kan besöka arkivet för att läsa handlingarna på plats eller beställa kopior mot en fastställd taxa. De flesta handlingar är offentliga och tillgängliga för alla, medan vissa handlingar omfattas av sekretess. Öppettiderna framgår nedan men det kan vara bra att boka en tid för besök, så att vi säkert är på plats och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar, HKF 9330 

Taxa för utlämnande av allmän handling i elektronisk form, HKF 9331

Beställning av betyg

Betyg från de senaste tre åren beställer du hos respektive skola.

Äldre betyg från de flesta av Huddinges kommunala skolor kan du beställa här. Beställ betyg

Betyg från komvux som är utfärdade efter vårterminen 1985 beställer du direkt från Komvux.

Kontakt och öppettider

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunalvägen 28

Telefon: 08-535 300 00
E-post: kommunarkivet@huddinge.se 

Öppettider
Måndag–onsdag kl 9.00-16.00
Torsdag kl 9.00-17.00
Fredag kl 9.00-14.00

Uppdaterad 18 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?