Diarium

Ett diarium är ett register över ärenden och handlingar som är skapade av eller som kommit till kommunen.

I diariet finns ärenden och handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Huddinge kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Diariet är en offentlig handling som alla får ta del av. En del av våra handlingar kan du läsa på webben. Vill du läsa offentliga handlingar kan du gå till den förvaltning som har hand om ärendet och läsa dem där. Du kan också skriva av handlingarna eller be att få kopior som du tar med dig hem. Kopiorna får du betala för.

Du kan också skriva eller ringa till kommunen och tala om vilka handlingar du vill ha. Då får du kopior med vanlig post eller i förekommande fall med e-post.

Kontaktuppgifter till förvaltningarnas registratorer 

Taxor och avgifter

Uppdaterad 30 december 2020

Var informationen till din hjälp?