Förvaltningarnas registratorer

Kontakta registratorn om du vill få ut handlingen. Skriv ärendets eller handlingens nummer i mejlet.

Barn- och utbildningsförvaltningen

FSN = förskolenämnden
GSN = grundskolenämnden
GN = gymnasienämnden

E-post: barn-utbildning@huddinge.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

KFN = kultur- och fritidsnämnden

E-post: KulturFritid@huddinge.se

Kommunstyrelsens förvaltning

KS = kommunstyrelsen
UPP = upphandlingsavdelningen

E-post: huddinge@huddinge.se

Natur- och byggnadsförvaltningen

NBN = natur- och byggnadsnämnden
TN = tillsynsnämnden

E-post: nbf@huddinge.se

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

SN = socialnämnden
ÄN = äldreomsorgsnämnden

E-post: saf@huddinge.se 

Uppdaterad 23 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?