Sök i kommunens diarier

Sök ärenden och handlingar

I diariet finns ärenden och handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Huddinge kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Diariet har en begränsad söktid och du kan inte söka ärenden som registrerats före 2004.

Ärenden inom områdena gatu- och parkdrift, naturvård, bygglov, lantmäteri och miljötillsyn finns i olika diarier:

 • Samhällsbyggnadsnämndens diarium, fram till och med 2014.
 • Natur- och byggnadsnämndens samt tillsynsnämndens diarier, från 2015 fram till och med 2018.
 • Bygglovs- och tillsynsnämnden och klimat- och stadsmiljönämnden från 2019 och framåt.

Sök i kommunens diarier


Så här söker du

Du kan söka fram ärenden och handlingar med bifogade filer på fyra olika sätt i kommunens diarium:

 • Fliken Ärendelista
  Här söker du fram ärenden som är registrerade under det senaste året. För att göra en mer specifik sökning, använd fliken Sök ärenden.
 • Fliken Sök ärenden
  Ange ett eller flera sökbegrepp för att hitta ärenden. Här kan du göra en sökning som sträcker sig längre tillbaka i tiden. Genom att sätta * (asterisk) i fältet Diarium söker du i alla tillgängliga diarium. Genom att klicka på ärendet i sökträffen så öppnas handlingen, i handlingen ligger eventuella filer som är läsbara.
 • Fliken Handlingslista
  Sök fram handlingar som är registrerade under det senaste året. För att göra en mer specifik sökning, använd fliken Sök handling.
 • Fliken Sök handling
  I fliken Sök handling kan du söka fram handlingar genom att ange ett eller flera sökbegrepp. Denna sökning fungerar likadant som Sök ärenden med den skillnaden att du även kan söka på Riktning, vilket innebär att riktningen "Alla" söker på inkomna, utgående samt upprättade handlingar.

Vad diariet innehåller

Det diarium som syns på webben är en kopia av myndighetens diarium och vissa uppgifter är dolda, som till exempel sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn i vissa fall, känsliga personuppgifter, andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet samt avsändare/mottagare av handlingar.

Det som visas i diariet är uppgifter om ett ärende,

 • diarienummer
 • datum
 • handläggare
 • ärendemening som innehåller information om vad ärendet handlar om.

Kopplat till varje ärende finns en eller flera handlingar. Information om dessa handlingar visas men dokumenten går inte att öppna.

Kontakta ansvarig nämnds registrator om du behöver mer information eller om du vill få tillgång till dokumenten.


Bygglovs- och tillsynsnämndens samt klimat- och stadsmiljönämndens diarier

I bygglovs- och tillsynsnämndens och klimat- och stadsmiljönämndens diarium hittar du ärenden från 2019 och framåt inom dessa områden:

 • Förvaltningsövergripande ärenden (exempelvis verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och budgetärenden)
 • Stadsmiljö
 • Natur och klimat
 • Bygglov
 • Lantmäteri
 • Miljötillsyn

Ärenden rörande bygglov, lantmäteri, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll hanteras i andra verksamhetssystem.

Kontakta registrator

För mer information om ärenden, kontakta förvaltningens registrator på e-postadressen nedan.

Besöksadress: Hälsovägen 7, Flemingsberg.
E-post: mbf@huddinge.se


Förvaltningarnas registratorer

Kontakta registratorn om du vill få ut handlingen. Skriv ärendets eller handlingens nummer i mejlet.

Barn- och utbildningsförvaltningen

FSN = förskolenämnden
GSN = grundskolenämnden
E-post: barn-utbildning@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

GAN = gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
E-post: gaf@huddinge.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

KFN = kultur- och fritidsnämnden
E-post: KulturFritid@huddinge.se

Kommunstyrelsens förvaltning

KS = kommunstyrelsen
UPP = upphandlingsavdelningen
E-post: ksf.registrator@huddinge.se

Miljö- och bygglovsförvaltningen

BTN = bygglovs- och tillsynsnämnden
KLN = klimat- och stadsmiljönämnden

NBN = natur- och byggnadsnämnden
BY = bygglovsavdelningen
GK = gatu- och parkavdelningen
LA = lantmäteriavdelningen
LM = lantmäterimyndigheten
ADM = staben
NVA = naturvårdsavdelningen

TN = tillsynsnämnden
MN = miljötillsynsavdelningen
E-post: mbf@huddinge.se

Socialförvaltningen

SN = socialnämnden
VON = vård- och omsorgsnämnden
E-post: sof@huddinge.se

 


Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?