Sök i kommunens diarier

I diariet finns ärenden och handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Huddinge kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Diariet har en begränsad söktid och du kan inte söka ärenden som registrerats före 2004.

Ärenden inom områdena gatu- och parkdrift, naturvård, bygglov, lantmäteri och miljötillsyn finns i olika diarier:

  • Samhällsbyggnadsnämndens diarium, fram till och med 2014.
  • Natur- och byggnadsnämndens samt tillsynsnämndens diarier, från 2015 fram till och med 2018.
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden och klimat- och stadsmiljönämnden från 2019 och framåt. Klimat- och stadsmiljönämnden bytte namn den 1 januari 2023 till Natur- och stadsmiljönämnden.

Sök i kommunens diarier

Uppdaterad 25 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?