Att komma till Sverige och Huddinge som flykting

En person som kommer till Sverige för att söka asyl vänder sig först till Migrationsverket. Först kommer man till ett ankomstboende under några dagar, för att sedan antingen flytta till ett anläggningsboende eller till ett eget boende medan asylansökan utreds.

Egna boenden är ofta hos en släkting eller vän som redan bor i Sverige. Den som kan ordna sitt boende själv får bosätta sig var som helst i Sverige, men den som behöver få ett boende av Migrationsverket kan inte själv påverka var det blir.

Under asylprocessen får den asylsökande en dagsersättning från Migrationsverket som ska räcka till det nödvändigaste, som mat, kläder och läkemedel.

När man har fått uppehållstillstånd

De som får uppehållstillstånd har rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige.

En vuxen person som har kommit till Sverige som flykting och fått uppehållstillstånd ska vända sig till Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringen, som ska göra att personen så fort som möjligt lär sig svenska och får ett arbete och en egen försörjning. I normala fall är etableringsperioden två år, och under tiden får man etableringsersättning.

Läs om Etablering av nyanlända på Arbetsförmedlingens webbplats

Huddinge har, liksom landets övriga kommuner, en skyldighet enligt lag att varje år ordna bostäder till nyanlända som är klara med asylprocessen och som har fått ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Under 2017 ska Huddinge ta emot och ordna bostad till 417 personer som har fått ett uppehållstillstånd, och som själva inte har kunnat ordna en bostad.

Läs om vad det innebär att ha uppehållstillstånd i Sverige på Migrationsverkets webbplats

Kommunen ansvarar för att det finns undervisning i svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering, där man får lära sig hur det svenska samhället fungerar.

 

Uppdaterad 3 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?