Gör en insats för nyanlända

Språkkafé och läxhjälp

Vill du vara med och lära ut svenska eller hjälpa till med läxor? Kom till språkkaféer och läxhjälpsverksamheter runt om i kommunen.

Språkkafé Vårbygård, ABF

Vårby allé 22
Onsdagar klockan 13.00–15.00

Läs mer om språkcafé Vårbygård ABF

 

Språkkafé, Södertörnskyrkan

Patron Pehrs väg 3
Måndagar klockan 17.00–18.30

Läs mer om språkcafé Södertörnskyrkan

 

Läxhjälp och språkgrupp

Röda korset Huddinge
Patron Pehrs väg 10 (Komvux lokaler)
Måndagar klockan 17.00–19.00

 

Rädda Barnens läxhjälp

  • Måndagar klockan 14.30–18.30 på Huvudbiblioteket
  • Tisdagar klockan 14.15–16.15 på Annerstaskolan
  • Tisdagar klockan 18.00–20.00 på HVB med asylsökande ungdomar
  • Onsdagar klockan 17.00–19.00  HVB med asylsökande ungdomar
  • Torsdagar klockan 18.00–20.00 HVB med asylsökande ungdomar

Kompisstödjare för ungdomar

Röda Korsets ungdomsförbund

Volontärer ska vara i åldrarna 18-22 år.

Läs mer om kompisgrupper för ensamkommande ungdomar

Stortorps HVB hem

En grupp frivilliga som hjälper ungdomar som är ensamkommande i Trångsund med olika former av insamling, sociala aktiviteter och läxhjälp.

Kontakta Facebook 

Volontärer i Stortorp

Kompistödjare för ungdomar

Kompis ungdom matchar etablerade svenska ungdomar med nyanlända ungdomar. Kompis ungdom är en del av Kompis Sverige.

Läs mer om Kompis ungdom på deras Facebooksida


Kompisstödjare för vuxna

Kompis Sverige

Alla typer av människor behövs i alla åldrar.

Läs mer om kompistödjare för vuxna  

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Via Volontärbyråns förmedling kan du hitta och söka volontäruppdrag i små och stora ideella organisationer i hela Sverige.

Läs mer om Volontärbyrån

Internationella Bekantskaper

Bli medpratare, språkstödjare eller läxhjälpare för nyanlända ungdomar eller häng med på någon av deras internationella träffar. Se vilken aktivitet som passar bäst för dig!

Läs mer om Internationella Bekantskaper 


Appar för möten och språkträning

Lets talk

Lets talk sammanför dig som kan prata flytande svenska med den som behöver öva mer på svenska.

Läs mer om Lets talk

Welcomeapp

Welcome! är en app som gör det enkelt att etablera kontakt med nyanlända, antingen genom chatt eller IRL. Welcome! stöder fyra språk: Arabiska, Persiska, Svenska och Engelska. Chatt kan översättas i realtid.

Läs mer om Welcomeapp


Har du frågor eller någon idé?

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen så kan vi förhoppningsvis hjälpa till att förverkliga inititiativ som syftar till en snabbare integration av nyanlända Huddingebor.


Uppdaterad 15 november 2017

Var informationen till din hjälp?