Hälsokommunikatör för nyanlända

Susan Sami arbetar som hälsokommunikatör och har bland annat lett utbildningar för gymnasieungdomar i Huddinge kommun. Foto: Kristina Eder.

Hälsokommunikatörer hjälper nyanlända i hälsofrågor och fungerar som en lots in i det svenska hälsovårdssystemet. Hälsokommunikatörerna är anställda av Stockholms läns landsting och anlitas av Huddinge kommun.

Oftast bedrivs utbildningen i grupper om cirka 10-12 personer och på det språk som gruppen har som modersmål. Aktuella språk är arabiska, somaliska, tigrinja och dari, men även på lätt svenska.

Utbildningen sker i dialog med deltagarna och varvas med studiebesök vilket ger utrymme för tankar och reflektioner. Det innebär att egna erfarenheter och behov utgör utgångspunkten och bestämmer inriktningen för utbildningen. I Huddinge kommun anlitas hälsokommunikatörer i första hand för ungdomar.

Exempel på vad dialogen kan handla om:

  • att hitta rätt i sjukvården/tandvården
  • migration och hälsa
  • sexuell hälsa och samlevnad
  • levnadsvanor, normer och värderingar
  • livsstil och matvanor

Uppdaterad 18 juli 2017

Var informationen till din hjälp?