Hyr ut din bostad

Om du har en bostad som du vill hyra ut till nyanlända är du välkommen med en intresseanmälan. Vi söker bostäder för såväl familjer som vuxna i ensamhushåll. De som kommunen är skyldiga att ordna bostad till har gått igenom asylprocessen och fått ett uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att de har varit i Sverige under en tid, en del har varit här ett par år.

Bostaden som du hyr ut måste ligga innanför Huddinge kommuns geografiska gräns. Du kan hyra ut till exempel en separat uthyrningsdel i en villa, en gäststuga eller en hel villa eller lägenhet. I bostaden ska det finnas tillgång till badrum, kök och tvättmaskin, och hyresgästen ska kunna låsa om sig med egen nyckel. Bostaden ska vara anpassad för året-runt-boende.

Du som hyr ut får stöd av kommunens bosättningsenhet i frågor som dyker upp i samband med uthyrningen. Kommunen står för hyreskontraktet.

Så här går det till när man vill hyra ut sin bostad

  1. Skicka in din intresseanmälan till bosättningsenheten på bosattning@huddinge.se. Ange vilken typ av bostad det är som du vill hyra ut och hur stor den är, när du vill börja hyra ut och hur länge du kan hyra ut. Uppge också dina kontaktuppgifter och adress till bostaden du vill hyra ut.
  2. Vi gör en första bedömning av din intresseanmälan. Om de grundläggande kriterierna är uppfyllda gör vi ett besök i bostaden.
  3. Om bostaden uppfyller kraven skriver vi ett kontrakt där du står som hyresvärd och Huddinge kommun som hyresgäst.
  4. Huddinge kommun matchar sedan ditt boende med en familj eller person som fått uppehållstillstånd.

Hyresgästen betalar själv sin hyra

De nyanlända är hyresgäster och betalar själva sin hyra, och hyran betalas ut till dig som är hyresvärd via kommunen. Som nyanländ med uppehållstillstånd får man en regelbunden inkomst i form av den statliga etableringsersättningen, som bland annat är avsedd att användas för att betala hyra av bostad.

Nyanlända som bor ensamma i en egen bostad och är folkbokförda där kan få bostadsersättning. Om man har en bostadskostnad som är högre än 5 700 kronor per månad har man inte rätt till ersättning för den överskjutande delen av kostnaden. Även familjer kan ha rätt till bostadsbidrag. Hur stort bidrag man får beror på inkomstens storlek, hur många barn som bor hemma och hur stor bostaden är.

Nyanlända som får stöd för sin bosättning under etableringstiden har begränsat ekonomiskt utrymme. För att de ska kunna betala hyran är det av särskild vikt att andrahandskontrakten som kommunen tecknar med privatpersoner håller sig inom den kostnadsnivå som kan anses vara skälig för bostaden och samtidigt inom ramen för den enskildes betalningsförmåga.

Hyresavtalet

Hyresavtalet gäller i minst 6 månader, men vi ser gärna att du kan hyra ut din bostad under en längre tid. Bosättningsenheten i Huddinge kommun tar fram hyresavtalet som tecknas mellan dig och kommunen. Vi skriver sedan ett tredjehandskontrakt med den nyanlände. Om du har en bostadsrätt eller hyreslägenhet ska du först ha fått tillåtelse av din bostadsrättsförening eller värd att hyra ut i andra hand. Om du bor i egen villa behöver du inte något särskilt tillstånd.

Uppsägningstiden på hyresavtalet är en månad och gäller för bägge parter.

Hemförsäkring

Du behöver ta reda på och säkerställa att din hemförsäkring täcker för en uthyrning. Huddinge kommun ser till att hyresgästen tecknar en egen hemförsäkring.

Skattefrågor

När du hyr ut din lägenhet eller villa ska du redovisa intäkten i din inkomstdeklaration. Intäkten redovisar du som inkomst av kapital. Skatten på inkomst av kapital är 30 procent.

Om du hyr ut din hyresrätt, bostadsrätt eller villa har du rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år. Om du hyr ut din bostad under exempelvis ett halvår blir schablonavdraget 20 000 kronor.

Om du hyr ut en villa har du även rätt till ett avdrag på 20 procent av intäkten.

Läs mer om avdrag, skatteregler och deklaration med mera på Skatteverkets webbplats

Frågor om privatuthyrning

Om du har frågor om privatuthyrning är du välkommen att ta kontakt med bosättningsenheten som du når på e-post bosattning@huddinge.se.

Du är också välkommen att ringa till

Tony Malky, bosättningssamordnare, telefon 08-535 303 63

Valentina Kaküs, bosättningssamordnare, telefon 08-535 303 25

Uppdaterad 26 november 2018

Var informationen till din hjälp?