Så här kan du hjälpa ensamkommande barn

Varje år kommer det ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Hösten 2015 kom det väldigt många barn till Sverige, men situationen har förändrats markant sedan dess. Just nu kommer det omkring två ensamkommande barn till Huddinge varje månad. De flesta är tonåringar.

Huddinge har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Även ensamkommande barn får del av stödinsatser som socialtjänsten erbjuder och har samma rätt till skolgång som andra barn.

Många Huddingebor undrar hur de kan hjälpa till, och det finns flera olika sätt. Du kan till exempel bli familjehem eller god man. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn i sitt hem under något eller några år. Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barn och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet kan erbjuda trygghet och en stabil social situation för barnet eller ungdomen. Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. Ni får stöd av handläggare i det arbetet. Våra familjehem får även extern handledning, stöd och utbildning. 

Läs mer om hur det går till när man blir familjehem

God man

Ett asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar får under asylprocessen en god man. Det är en kvinna eller man som ska ansvara för barnets eller ungdomens personliga och ekonomiska förhållande.

Är du intresserad av att bli god man, läs mer hos Södertörns överförmyndarnämnd

Uppdaterad 18 juli 2017

Var informationen till din hjälp?