Finskt förvaltningsområde

Huddinge är finskt förvaltningsområde. Det betyder att kommunen har ett särskilt ansvar att värna om det finska språket, och kulturer, som är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Suomalainen tapahtuma

Det innebär att du

  • har rätt att tala och skriva på finska i dina kontakter med oss när det gäller personliga ärenden.
  • kan få en skriftlig översättning av beslut som rör dig samt av annan kommunal information som du behöver.

Det innebär också att kommunen ska erbjuda

  • förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska
  • en äldreomsorg med personal som behärskar finska

Det här gör kommunen

Det här erbjuder vi för att stärka det finska språkets ställning:

Förskoleverksamhet på finska

På förskolan Albatrossen, avdelningen Kometen, är all verksamhet på finska för att ge barnen ett rikt språk så att de kan leka och uttrycka sig på finska. De ska också få kännedom om de finska traditionerna och den finska kulturen.

Förskolan Albatrossen

Äldreomsorg med finsk inriktning

Björnkulla äldreboende har tre avdelningar med finsk inriktning och många i personalen talar finska. Finska högtider uppmärksammas och det erbjuds finsk underhållning. I lokalerna finns till exempel finska bruksföremål och bastu.

Björnkulla äldreboende

Finskspråkig service

Huddinge servicecenter har finsktalande personal som hjälper dig i dina kontakter med oss.

Huddinge servicecenter

Kultur

Genom biblioteken, föreningslivet och kultur- och fritidsförvaltningen förstärks utbudet av den finska kommunen i kommunen. Det kan tillexempel handla om teaterföreställningar, författarbesök och utställningar.

Våra evenemang hittar du i kalendern På gång. Där kan du kryssa för På gång-ämnet "Suomalainen tapahtuma" och trycka på "Sök", så får du enbart upp evenemang som har taggats som finskspråkiga.

Biblioteken i Huddinge är viktiga kulturbärare och har både böcker och tidningar på finska.

Biblioteken i Huddinge

Samråd med minoriteter

Representanter från kommunen och de nationella minoriteterna träffas ett antal gånger per år. Samrådet finns till för att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem.

Uppdaterad 7 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?