Huddinge vaalii suomen kieltä

Huddinge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se merkitsee, että kunnalla on erityinen vastuu suomen kielen vaalimisesta eräänä Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä.

Tämä merkitsee, että

  • sinulla on oikeus puhua suomea ja kirjoittaa suomeksi yhteydenotoissa meihin
  • voit saada kirjallisen käännöksen itseäsi koskevista päätöksistä

Tämä merkitsee myös, että kunnan tulee tarjota

  • esikoulutoimintaa, jota harjoitetaan joko kokonaan tai osittain suomeksi
  • vanhustenhuoltoa suomen kieltä osaavalla henkilökunnalla

Kunta tarjoaa seuraavia toimintoja

Kunta tarjoaa seuraavia toimintoja suomen kielen aseman vahvistamiseksi:

Suomenkielinen esikoulutoiminta

Albatrossenin esikoulun Kometen-yksikössä kaikki toiminta tapahtuu suomen kielellä, jotta lapset voisivat omaksua kielen rikkaudet voidakseen leikkiä ja ilmaista itseänsä suomeksi. Heidän oppivat myös tuntemaan suomalaisia perinteitä ja suomalaista kulttuuria.

Esikoulu Albatrossen

Suomalaisille kohdistettu vanhustenhuolto

Björnkullan vanhustenasuntolassa on kolme erityisesti suomalaisille tarkoitettua osastoa, ja monet henkilökunnan jäsenistä puhuvat suomea. Toimitiloissa on esimerkiksi suomalaisia käyttöesineitä ja koristettuja suomenkielisiä seinävaatteita.

Björnkullan vanhustenasuntola

Suomenkielinen palvelu

Huddingen palvelukeskuksessa on suomenkielistä henkilökuntaa, joka auttaa sinua yhteydenotoissa meihin

Huddingen palvelukeskus

Suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja kirjoja

Olemme yhteistyössä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa pitääksemme esillä suomalaista kulttuuria. Tässä voi esimerkiksi olla kyse teatteriesityksistä, kirjailijavierailuista ja näyttelyistä. Tapahtumamme on koottu kalenteriin På gång. 

Huddingen kirjastot ovat tärkeitä kulttuurin välittäjiä suomalaisine kirjoineen ja lehtineen.

Huddingen kirjastot

Neuvonpito vähemmistöjen kanssa

Kunnan ja kansallisten vähemmistöjen edustajat tapaavat joitakin kertoja vuodessa. Neuvonpito järjestetään, jotta kansallisten vähemmistöjen edustajat saisivat mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja neuvotella niistä.

Yhteystiedot

Marjaana Lehmonen Nilsson

Sähköposti: marjaana.lehmonen-nilsson@huddinge.se

Viitteet

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Lisätietoja kansallisista vähemmistöistä

Laki vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?