Kommunens ansvar för samhällsservice

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Uppdaterad 19 april 2021

Var informationen till din hjälp?