Kommunens ansvar för samhällsservice

Kommunen ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Uppdaterad 11 september 2020

Var informationen till din hjälp?