Demokratiberedningen (DMB) upphörde den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Demokratiberedningen upphörde den 31 december 2018.

Demokratiberedningens sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Demokratiberedningens syfte är att fördjupa den demokratiska processen i Huddinge kommun. Beredningen ska verka för att kommunens anställda och invånare kan arbeta och leva i ett jämställt samhälle som främjar allas lika värde och möjligheter.

Beredningen ska också ta fram riktlinjer och arbetssätt som ska förstärka den kommunala demokratin och främja jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor i samhället.

Demokratiberedningen beslutar vem eller vilka som ska få kommunens demokratipris. Beredningen kan också ordna möten, seminarier, utbildningar etcetera för att förmedla kunskap i frågor som hör till beredningens ansvarsområde.

Förtroendevalda

Demokratiberedningens har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i demokratiberedningen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning