Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Information

Möten och handlingar

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor sammanträder på tid och plats som ordföranden bestämmer.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De ärenden som hanteras av kommittén går oftast vidare till kommunfullmäktige.

Vad vi gör

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor bereder frågor om till exempel vilket arvode de förtroendevalda i Huddinge kommun får.

Kommittén bereder även frågor om ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Beredningen ska bland annat innehålla information om partistödets omfattning och formerna för det, samt hur partierna ska redovisa användningen av partistödet.

Förtroendevalda

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor har 10 ledamöter och 10 ersättare.

Ledamöter i kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument