Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor bereder frågor om till exempel vilket arvode de förtroendevalda i Huddinge kommun får.

Kommittén bereder även frågor om ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Beredningen ska bland annat innehålla information om partistödets omfattning och formerna för det, samt hur partierna ska redovisa användningen av partistödet.

Möten och handlingar

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor sammanträder på tid och plats som ordföranden bestämmer.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

De ärenden som hanteras av kommittén går oftast vidare till kommunfullmäktige.

Förtroendevalda

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor har 10 ledamöter och 10 ersättare.

Ledamöter i kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?