Miljöberedningen (MB) upphörde den 31 december 2018

Information

Möten och handlingar

Miljöberedningen upphörde den 31 december 2018.

Miljöberedningens sammanträden är i A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Miljöberedningen bereder ärenden inom sitt ansvarsområde till kommunstyrelsen. Miljöberedningen följer miljöutvecklingen över tid och tar fram underlag för styrande dokument inom miljöområdet samt samordnar och följer upp nämndernas operativa arbete för att uppfylla fastställda miljömål.

Miljöberedningen är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan kommunen, näringslivet och i kommunen verksamma aktörer inom miljöområdet.

Miljöberedningen följer upp nämndernas interna miljöarbete.

Förtroendevalda

Miljöberedningen har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i miljöberedningen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument