Trygghets- och delaktighetsberedningen (TDB)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Trygghets- och delaktighetsberedningen ansvarar för att bereda, utveckla och samordna ärenden som rör trygghetsskapande och brottförebyggande arbete, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt folkhälsa.

Beredningen är också ett forum för dialog och samråd mellan kommunen, polisen och aktörer inom civilsamhället.

Förtroendevalda

Trygghets- och delaktighetsberedningen har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i trygghets- och delaktighetsberedningen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument

Var informationen till din hjälp?